Các Công Cụ…Cần Thiết Trong Qúa Trình Thực Hành Hãy Lấy Ở Đây

Trang này sẽ luôn được cập nhật thêm các công cụ mới….

1. Đăng ký Bluehost (Hosting và Domain) ==> Nhấp vào đây
2. Đăng ký tài khoản Payoneer (Rút tiền từ Clickbank về VN)
3. Tải Instabuilder (Làm Pre-Sale Page)
4. APP tạo Web 1 Trang (Squeeze Page)
5. Đăng ký hệ thống gửi thư tự động Getresponse
6. Tải bộ eBook tiếng Anh
(tặng Khách hàng)
7. Tải bộ eBook tiếng Việt
8. Tải phần mềm làm video (Explaindio)
9. Link Lấy nhạc cho Youtube bổ sung
10. Nhạc không lời Free bổ sung 2
11. Tải bộ Bucket Brigades
12. Dịch vụ tăng view, like, subscribe FB
13. Thuê viết bài, làm video… thuê tất cả mọi thứ trên FIVERR ở đây 

                                                              14. Tải và sử dụng CAMTASIA 2019 (bản quyền). Nhắn Tomato Hường để nhận Key

15. Bản quyền làm Intro Video (Chỉ dành cho học viên khóa High Ticket
Affiliate Training_Nhắn Tomato Hường để nhận )