1. X-go.vn không nắm chắc được kinh nghiệm và mức độ trải nghiệm cá nhân của bạn. Trên thực tế, theo quy định của pháp luật, chúng tôi không thể đảm bảo chắc chắn 100% là bạn sẽ kiếm được tiền hoặc tạo thu nhập như con số bạn kỳ vọng. Chúng tôi chỉ giúp bạn đưa ra những nội dung, phương pháp theo trải nghiệm và những kiến thức hàng đầu trên thế giới. Những kết quả của học viên trước đều là chia sẻ thực tế. Chúng tôi cảm thấy sự minh bạch là quan trọng và chúng tôi giữ cho mình (và bạn) một tiêu chuẩn cao về sự liêm chính.
  2. Tất cả những khoản tiền cọc sẽ không được hoàn lại. Học phí đã đóng không được hoàn lại.