Đăng ký dự án huy động vốn

Bạn có dự án khởi nghiệp công nghệ?

Bạn đã thực thi và thấy mình thiếu vốn?

Vốn bao gồm:

  1. 1. Tiền bạc tài chính
  2. 2. Nhân sự
  3. 3. Kiến thức, kinh nghiệm

Chúng tôi có thể xem xét dự án của bạn, tư vấn hỗ trợ  đầu tư hoặc đưa đến những nhà đầu tư trong cộng đồng doanh nhân Việt Nam.

Mọi thông tin về dự án hãy gửi cho chúng tôi qua địa chỉ email: support@lifetop.vn